.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA


1997. évi XXXI.tv. 51. § (1) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.”
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás                         
Szociális Szolgáltató Központ

 

Családok Átmeneti Otthona I.
6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11.   
Tel.: 06–77/428–355  e-mail: csao@anet.hu

FÉRŐHELY: 40 FŐ – 12 SZOBA
Családok Átmeneti Otthona II.
6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11.   
Tel.: 06–77/420–748   e-mail: halascsao2@gmail.com
             
FÉRŐHELY: 25 FŐ – 6 SZOBA

 

Azok vehetik igénybe az ellátást, akik átmenetileg olyan helyzetbe kerültek, hogy nincs hol lakniuk – lakásuk, házuk lakhatatlanná vált, megszűnt az albérletük, rosszra fordult családi helyzetük -, és gyereket nevelnek.  Befogadjuk a válsághelyzetben lévő, bántalmazott, vagy várandós anyát párjával, illetve a szülészetről kikerült anyát és gyermekét, valamint az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét.

Ennek keretében:
- Biztosítjuk az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását, és befogadjuk otthontalanná vált szüleit.
- Segítséget nyújtunk a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.
- Biztosítjuk a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást.
- A családoknak az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújtunk.
- Közreműködünk az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Bekerülés, benntartózkodás módja:
Egy család egy szobában kerül elhelyezésre, közös a konyha, fürdő, WC. Ezeken kívül rendelkezésre áll mosókonyha, társalgó. Helyijáratú buszállomás 600 m.


- Ellátási terület: Kiskunhalas, Pirtó, Kunfehértó, Kisszállás, Harkakötöny, Balotaszállás, Tompa, Zsana, Kelebia (ettől eltérő tartózkodási hellyel, csak krízisesetben, külön megállapodás alapján!).
- A bekerülés önkéntes, az igénylő kérelmére történik!  A kérelmet személyesen kell kitölteni és leadni az intézmény címén!
- Az intézmény gyermekjóléti intézmény, a gyermek érdeke és szükségeletei a meghatározó tényezők.
- Beköltözhet és bentartózkodhat a szülő gyermeke jogán, valamint a nagykorú testvér, annak 21 éves koráig.
- A beköltözővel „Megállapodás”-t köt az intézmény.
- Az intézmény „Házirendjét”, a gyermekek érdekeinek védelmében mindenkinek be kell tartani.
- Egy család maximum 12 hónapig tartózkodhat az átmeneti ellátást biztosító intézményünkben. (Ez az idő szükség esetén fél évvel meghosszabítható.)
- A beköltöző családok a jövedelmükhöz igazodó mértékű térítési díjat fizetnek.
- Az intézmény folyamatosan, 24 órán keresztül működik.


 

Magyar Anikó
Szakmai vezető
Családok Átmeneti Otthona I.

Ráczné Rádi Edit
Szakmai vezető
Családok Átmeneti Otthona II.