Figyelem! Indul az egységes kérelem beadása!

 
A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást, ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. (2012. június 9-ig Ön legyen bejegyezve a Földhasználati lapon) A gazdaság minden Ön által hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényelnek rá.

bővebben >>

  2012:04:03

TÁJÉKOZTATÓ

a katasztrófavédelmi kötelezettségek teljesítéséről
 
2012. évben újabb kötelezettségük keletkezett a mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak. Erről kívánok a következőkben részletesen szólni.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) kormányrendelet hatálya az ott meghatározott feltételek szerint kiterjed a mezőgazdasági termelőkre is.
A törvény IV. fejezetének hatálya kiterjed a Magyarország területén működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekre, küszöbérték alatti üzemekre, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésében, az ellenük való védekezésben érintett közigazgatási szervekre és gazdálkodó szervezetekre, helyi önkormányzatokra, természetes személyekre.

bővebben >>

  2012:03:26

Meghívó

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás soron következő ülését Kunfehértón a Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2012. március 9-én (péntek)1000 órától tartja.

 

 

bővebben >>

  2012:03:08

Tájékoztató a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelését szolgáló, 2012. évtől hatályos rendszerről

 
 
2012. január 1-jével lépett hatályba a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, amely megteremti a mezőgazdasági kockázatkezelés új feltételrendszerét.
 
 

bővebben >>

  2012:03:05

Monitoring adatszolgáltatás

 
 
A támogatások elnyerésének feltételei között a monitoring adatszolgáltatás is szerepel.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól.
Monitoring adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik 2011. év végéig.

bővebben >>

  2012:02:22
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]