Tervezett napirendek:

1-8. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:

1.)    2011. évi költségvetési koncepció
         (ea.: Magyar Ildikó)

2.)    2010. III. negyedévi költségvetési tájékoztató
         (ea.: Magyar Ildikó)

3.)    Beszámoló Társulás intézményeinek 2010. évi tevékenységéről
         (ea.: Csernák Lajos, Nyilas László)

4.)    HTKT előirányzat módosítás
         (ea.: Magyar Ildikó)

5.)    HTKT Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
         (ea.: Dr. H-Fodor Judit)

6.)    SZSZK Harkakötönyi Szociális Otthon működési engedély módosítása
         (ea.: Dr. H-Fodor Judit)

7.)    GVOP fenntartása
         (ea.: Jamrik Lajos)

8.)    Egyéb

 

 

Meghívottak:

- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)

- Tanácskozási joggal rendelkezők

- Napirendi pontok előadói, érintettjei

- Dr. Ferenczi Mária, Jegyzői Kollégium vezetője

- Dujmov Anikó, kistérségi koordinátor

- Rostás László ESÉLY CMK vezetője

- Horváth Tamás Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének vezetője

vissza