Munkalehetőség - Pszichológiai tanácsadó

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet


Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

pszichológiai tanácsadó
munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Telephelyen és az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben családgondozás, pszichológiai tanácsadás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, pszichopedagógus, pszichológus,
         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Főiskola, Pszichopedagógus és pszichológus végzettség együttesen,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 7.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas László intézményvezető nyújt, a 77/422-022 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2011., valamint a munkakör megnevezését: pszichológiai tanácsadó.

Elektronikus úton: Kovácsné Szécsényi Ildikó részére a szocotthon@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:    Halasi Tükör - 2011. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


 
 

vissza