Tervezett napirendek:


1-2. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Fejlesztési Tanácsa tárgyalja:


1.)    Közfoglalkoztatás pályázat beadása rövid és hosszú távra            (ea.: Csernák Lajos)
2.)    Egyéb                                    

Meghívottak:
-    Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
-    Tanácskozási joggal rendelkezők
-    Napirendi pontok előadói, érintettjei
-    Csupity Zoltán, Jegyzői Kollégium tagja
-    Rostás László ESÉLY CMK vezetője
-    Szász Anikó Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének vezetője
 


 

1-6. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:


1.)    2011. évi költségvetést érintő tételekről döntés (Esély CMK)
         (ea.: Magyar Ildikó)
2.)    2011. évi költségvetést érintő tételekről döntés (orvosi ügyelet közbesz.)
        (ea.: Magyar Ildikó)
3.)    2011. évi munkaterv
        (ea.: Jamrik Lajos)
4.)    Alapító okirat módosítás HSZI, SZSZK
        (ea.: Dr. H-Fodor Judit)
5.)    Személygépkocsi értékesítés SZSZK
        (ea.: Nyilas László)
6.)    Egyéb
        - GVOP projekt zárása
        - Honlap fejlesztési koncepció
        - 2011. évi belső ellenőrzési tervről tájékoztatás


Meghívottak:
-    Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
-    Tanácskozási joggal rendelkezők
-    Napirendi pontok előadói, érintettjei
-    Csupity Zoltán, Jegyzői Kollégium tagja
-    Rostás László ESÉLY CMK vezetője
-    Szász Anikó Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének vezetője

 


 

vissza