Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Férfi Átmeneti Hajléktalan Szálló
telephely

szociális mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Molnár utca 6.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Hajléktalan Szállón ellátott személyekkel gondozási és mentálhigiénés feladatok ellátása, hivatali ügyek intézésében segítség nyújtás, a jogszabályban előírt adminisztráció elvégzése.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-         Emelt szintű szakképesítés, 2010. december 31-ig megszerzett szociális asszisztens végzettség, vagy szakirányú főiskolai, egyetemi diploma,
-         büntetlen előélet
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         végzettséget igazoló okmányok másolata
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. március 16. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas László intézményvezető nyújt, a 77/422-022 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (6400 KIskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2/2011., valamint a munkakör megnevezését: szociális mentálhigiénés munkatárs.
-         Elektronikus úton Kovácsné Szécsényi Ildikó részére a szocotthon@t-online.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 3.
 

 

vissza