Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Családok Átmeneti Otthona
telephely

szakgondozó
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Ván Benjamin utca 11.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segítséget nyújt az intézményben lakó családok életvezetési, mentálhigiénés problémáinak megoldásában, kiemelt figyelmet fordít az intézményben lakó gyermekek magatartási, viselkedési problémáinak korrekciójára.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-         Emelt szintű szakképesítés, A 15/1998. NM rendelet 2. sz. mellékletében szakgondozókra meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő (pl. gyógypedagógiai asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, gyermek és ifjúságfelügyelő I., II. , csecsemő és kisgyermek gondozó, ..... stb.),
-         büntetlen előélet
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         végzettséget igazoló okmányok másolata
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. március 16. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas László Intézményvezető nyújt, a 77/422-022 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/1/2011., valamint a munkakör megnevezését: szakgondozó.
-         Elektronikus úton Kovácsné Szécsényi Ildikó részére a szocotthon@t-online.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 3.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-         Halasi Tükör - 2011. február 16.
 

vissza