.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas , Nyúl utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény keretein belül működő szociális étkeztetés lebonyolításában lát el napi feladatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-  Felsőfokú képesítés, az 1/2000. SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint: szociális gondozó szervező, szociális asszisztens, szociális gondozó ápoló,
-  büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  Önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. március 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 13.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas László intézményvezető nyújt, a 77/422-022 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
-  Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2011., valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.
-  Elektronikus úton Kovácsné Szécsényi Ildikó részére a szocotthon@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-  Halasi Tükör - 2011. március 2.
 

vissza