.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Tervezett napirendek:

 
 
1-12. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:

1.)    2011. évi közbeszerzési terv
        (ea.: H-Fodor Judit)
2.)    SzSzK kisszállási telephely működési engedélyének visszavonása
        (ea.: H-Fodor Judit)
3.)    SZSZK szakmai program felülvizsgálat
        (ea.: H-Fodor Judit)
4.)    Érdekképviseleti Fórumba delegáltak megválasztása
        (ea.: H-Fodor Judit)
5.)    Esély CMK kisebbségi helyzet értékelése
        (ea.: Rostás László)
6.)    2010. évi zárszámadás
        (ea.: Magyar Ildikó)
7.)    Könyvvizsgálói jelentés a 2010. évi zárszámadásról
        (ea.: Magyar Ildikó)
8.)    2010. évi SZSZK elszámolás
        (ea.: Csernák Lajos)
9.)    2010. évi pedagógiai szakszolgálatok elszámolása
        (ea.: Csernák Lajos)
10.)  Beszámoló az önkormányzati társulások 2010. évi működéséről
        (ea.: Csernák Lajos)
11.)  Közfoglalkoztatási keret megállapodás megkötése
       (ea.: Csernák Lajos)
12.)  Egyéb
        - közbeszerzésekről tájékoztató
 
 
 
Meghívottak:
- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
- Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Káposzta József, Jegyzői Kollégium tagja
- Szász Anikó Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének vezetője

vissza