.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Tervezett napirendek:
 
1-7. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:

1.) HTKT SZSZK 2011. I. negyedéves tájékoztató
     (ea.: Csernák Lajos)
2.) Döntés Harkakötöny közoktatási intézményi normatív támogatás felhasználásáról
     (ea.: Csernák Lajos)
3.) Orvosi ügyelet közbeszerzését megelőző ÁNTSZ állásfoglalásról tájékoztató
     (ea.: H-Fodor Judit)
4.) Belső ellenőrzés átszervezéséről tájékoztatás
     (ea.: Csernák Lajos)
5.) Kerékpárút fenntartásról megállapodás megkötése
     (ea.: Csernák Lajos)
6.) Fenntarthatósági tanulmány tájékoztató
     (ea.: Vizkeleti Szabolcs)
7.) Egyebek
 
 
 
Meghívottak:
- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
- Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Gárgyán Istvánné, Jegyzői Kollégium tagja
- Szász Anikó Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének vezetője

vissza