.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::. 

Megjelent a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről.
 
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület), ezen belül is az alábbi célokra:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése,
f) állatállomány kialakítása, bővítése,
g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása,
h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint
i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.
A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él, és
b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
c) az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot.
 
A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák. Az igényelhető támogatás mértéke a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség 75%-a.
 
A pályázatokat a pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) részére kell benyújtani. Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
 
 
A pályázatok értékelése pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a VKSZI végzi, és az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot, ami alapján a Bíráló Bizottság pályázati rangsort állít fel és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére. A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a VKSZI-t.
 
A rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a VKSZI gondoskodik. A VKSZI a támogatott pályázatok 5%-át 2012. szeptember 30-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

 

 

Összeállította: Kollerné Vámos Zsuzsanna – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-5148
E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu
vissza