.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.30.-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6136 Harkakötöny, Ady E. 8. és Bem u. 2. .
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A vezetése alatt álló intézményben felelős az intézmény biztonságos folyamatos működéséért. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok betartásával az intézmény tevékenységét koordinálja, összefogja.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség az 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint,
- idősellátás területén megszerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  Iskolai végzettséget és a szakmában eltöltött gyakorlatát igazoló okmányok másolata, továbbá alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány megszerzése szükséges.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. október 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas László intézményvezető nyújt, a 77/422-022 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
-  Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 219/2011. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, részlegvezető.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 23.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Halasi Tükör - 2011. szeptember 7.
 
vissza