A nitrátérzékeny területek blokk szinten történő lehatárolását a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tartalmazza. A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartaniuk a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetéséről szóló jogszabályi részek nemcsak a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrátérzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is vonatkoznak. Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minősül az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot, vegyes állattartás esetében 5 számosállatot nem haladja meg az állatállomány nagysága
 
Állatfaj
1 számosállat (500 kg)(db)
5, ill. 3 számos állat (db)
1
5
szarvasmarha
1
5
növendék marha, vagy csikó (idősebb 1 évesnél)/szarvas
2
10
növendék marha, vagy csikó (fiatalabb 1 évesnél)/őz
4
20
sertés/vaddisznó
5
25
strucc
6
18
süldő
10
50
juh
10
50
bárány
20
100
tojótyúk/kacsa/liba/fácán
167
501
broiler csirke
333
999
 
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követő év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyaggazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelő adattartalommal.
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató és az állattartással foglalkozó a jogszabály 6. számú melléklete szerinti adatlapon köteles adatot szolgáltatni a gazdálkodási évet követő december 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak. 
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást és a beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őriznie.
2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakra az adatszolgáltatást 2011. december 31-ig kell teljesíteni a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.
A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010. gazdálkodási évtől kezdődően már elektronikusan is teljesítheti a gazdálkodó. A www.mgszh.gov.hu honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető nyomtatványok, valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK).
Az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra - különös tekintettel az állattartókra, s az egyébként valamely veszélyes anyagot telephelyükön tároló gazdálkodókra -, a gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ azonosító) is.
 
Összeállította: Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-5148
 

 

vissza