.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Garbai Sándor utca 6.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Illetékességi területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, családok érdekeinek képviselete és védelme.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Főiskola, I/2000. SzCsM. rendlet szerint szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, továbbá alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány megszerzése szükséges.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. december 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas László igazgató nyújt, a 77-422-022 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 270/2011. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 30.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Halasi Tükör
 
 

vissza