.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:


a) a jogszabály 1. mellékletében meghatározott, a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építésére, korszerűsítésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (1. célterület), pl. új gombatermesztő létesítmények építése, gombatermesztő létesítmények átalakítása, rekonstrukciója, új gombakomposzt előállító üzem építése, illetve meglévő üzemek bővítése, korszerűsítése,
b) a 2. mellékletben meghatározott, a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (2. célterület), pl. új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése, hűtőházi rekonstrukció, felújítás,
c) az a) és b) pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását biztosító beruházások megvalósítására (3. célterület).
Új építés, bővítés, valamint a meghatározott technológiai elemekkel történő felújítás esetén támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott bármely tevékenység komplett, új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer beépítésével valósul meg.

 

Támogatás igénybevételére jogosult:


a) az a mezőgazdasági termelő, aki a meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez,
    b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai,
c) a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban működő termelői csoport.
Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet. Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy a 6. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított üzemmérete legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel a 4 európai méretegységű üzemméretnek.
Az ügyfél az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni.
Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával elszámolni. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
A beruházást a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
Az ügyfél köteles a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával üzemeltetni. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn.
Egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

 

A támogatás mértéke:

a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;
b) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha
- az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy
- a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;
c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha
- az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és
- a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg.
d) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának
- 40%-a, ha az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai, a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban működő termelői csoport,
- 35%-a, ha az ügyfél mezőgazdasági termelő,
e) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a mezőgazdasági termelő ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.


A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az általa rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon.


Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs. A támogatási kérelmet az MVH a rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és rangsor állításával hozza meg.


Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-5148
E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu

vissza