.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Monitoring adatszolgáltatási támogatási jogcímek közül a következőket emelném ki:
 • a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások
 • a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás
 • a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások
 • az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások
 • a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás
 • az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
 • a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások
 • a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
 • az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
 • ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások
 • a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás
 • az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások
 • a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások
 • a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások
 • az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások
 • az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
 • a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások
 • a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
 • a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
 • az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
 • nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások
 • az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
 • az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
 • az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások
 • agrár-környezetgazdálkodási támogatások
 • a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások
 
 
A fentiekben ismertetett egyes támogatások esetében a monitoring adatszolgáltatás azonban nem mindenki számára teszi kötelezővé az elektronikus adatlap beküldését, így pl. nem kell külön adatlapot kitöltenie a Natura 2000 támogatást elnyert ügyfeleknek, továbbá a képzési, illetve szaktanácsadási támogatást igénybevevőknek sem. A részletes adatokat, azaz a konkrét adatlap kitöltésében érintett támogatásokat az MVH közlemény tartalmazza majd.
Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie 2012. február 13. és március 12. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazás/technikai közreműködő (pl. kamarai tanácsadó, falugazdász) útján. Az egyéni űrlapon az összes igénybe vett jogcímre vonatkozó kérdés megjelenik és a nyomtatvány hiányosan nem adható be.
Az MVH a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, valamint jogosult adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni. Amennyiben az ügyfél teljeskörű - minden támogatási határozattal vagy szerződéssel rendelkező műveletre vonatkozó - adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.
A monitoring adatszolgáltatás előkészítéséhez ajánlott előkeresni a korábbi év(ek) adatszolgáltatásait, mert így könnyebb az időközi változásokat követni. Különösen a származtatott adatok és a nyilvántartásra és jelentésre kötelezett adatok igényelnek nagy körültekintést, mert azok nem lehetnek ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban szereplő és a más szervezetek felé már jelentett/jelentendő adatokkal.
 
 
Összeállította: Kollerné Vámos Zsuzsanna – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-5148
 
 

vissza