.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Az agrárkár-enyhítési rendszerben ezentúl minden mikro-, kis- és középvállalkozás (beleértve az őstermelőket is), aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be:
·           legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy
·           legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy
·           legalább 1 ha ültetvény, vagy
·           együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy
·           együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény, kötelezően csatlakozó tagnak minősül!
Emelkedik a kárenyhítési hozzájárulás mértéke, ami egyúttal az állami támogatás összegét is megnöveli:
·           ültetvény után 3000 Ft/ha;
·           szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha;
·           egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha.
2012-től a kárenyhítési hozzájárulásként megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó határidő a tárgyév szeptember 15. napja. Továbbra is nagyon fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH-hoz történő beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására! A befizetés elmaradása, vagy a határidőn túli befizetés a továbbiakban is a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi!
Az eddig is figyelembe vehető aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár mellett ezentúl viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár alapján is lehet majd kárenyhítő juttatást igényelni.
A kárbejelentés határideje a káresemény bekövetkezését követő 15. nap!
 
Összeállította: Kollerné Vámos Zsuzsanna – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298- 5148
 

vissza