.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Az egységes kérelem benyújtási határideje 2012. május 15. 2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1 %, május 17-én 2 % stb.
A 2012. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelmet még 2012. június 11-én is benyújtható. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.) Kérelmet késési szankció nélkül módosítani 2012. május 31-ig lehet. 2012. június 1-9. (június 11.) közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2012. június 9. (június 11.) után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre. A fenti határidők értelmében 2012. június 9. (június 11.) után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.2012. június 9. (június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.
2012-ben az egységes kérelem keretein belül összesen 25, köztük az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra lehet kérelmet benyújtani.
  • A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása;
  • Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;
  • Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
 
A kérelem kitöltését és benyújtását csak elektronikusan a korábbi éveknek megfelelően az alábbiak szerint tudják az ügyfelek megtenni:
 
Ø Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, saját nevében saját ügyfélkapuján keresztül.
Ø Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval technikai közreműködőként díjmentesen igénybe veheti agrárkamarai tanácsadóját
Ø  meghatalmazást adhat saját tanácsadójának.
 
Kérem szíveskedjen időpontot egyeztetni a minél gyorsabb, zökkenő mentesebb ügyintézés érdekében!
 
Összeállította:
Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-5148

vissza