.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Tervezett napirendek:

 
1-8. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:
 
 
1.)    2011. évi zárszámadás
        (ea.: Magyar Ildikó)
 
2.)    Könyvvizsgálói jelentés a 2011. évi zárszámadásról
        (ea.: Magyar Ildikó)
 
3.)    2011. évi SZSZK elszámolás
        (ea.: Csernák Lajos)
 
4.)    2011. évi pedagógiai szakszolgálatok elszámolása
        (ea.: Csernák Lajos)
 
5.)    Beszámoló az önkormányzati társulások 2011. évi működéséről
        (ea.: Csernák Lajos)
 
6.)    Feladat átadás-átvételi megállapodás módosítása - Kiskunhalas
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
 
7.)    SzSzK működési engedély iránti kérelem – Nagy Szeder I. u. 1.
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
 
8.)    HTKT Közbeszerzési Szabályzat módosítása
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
 
9.)    Egyéb
 
 
Meghívottak:
- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
- Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Oltyánné Kozla Erika, Jegyzői Kollégium tagja

vissza