.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Tervezett napirendek:

 
1-7. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:
 
1.)    2011. évi térítési díjhátralék rendezése - Zárt ülés!
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
2.)    SzSzK személyi térítési díj újbóli felülvizsgálata - Zárt ülés!
        (ea.: Nyilas László)
3.)    HTKT 2011. évi beszerzések statisztikai összegzése
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
4.)    Eljárás rend a gyermekjóléti szolgálat ellátotti létszámának megfelelő számú szakdolgozó alkalmazásáról
        (ea.: Csernák Lajos)
5.)    Kiskunhalas és az országhatár közötti kerékpárút térképvázlat elkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzése
        (ea.: Csernák Lajos)
6.)    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázat benyújtása
        (ea.: Csernák Lajos)
7.)    Egyéb
 
 
Meghívottak:
- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Barta Attiláné, Jegyzői Kollégium tagja
 

vissza