.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat az idén első alkalommal kell bevallani és megfizetni, azoknak a személyeknek és vállalkozásoknak, akik az élemiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. törvény 47/B.§. alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végeznek.
 
A felügyeleti díj alá tartozó tevékenységnek minősül:
· élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti célból tartott állatok forgalmazása;
· élelmiszer-, vagy takarmány-termelési célból termesztett növény, vetőmag, növényi termék, illetve a szaporító és ültetési anyag forgalmazása;
· élelmiszer előállítás vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést;
· takarmány előállítás vagy forgalmazás;
· állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati termék előállítása vagy forgalmazása;
· növényvédő-szer, termésnövelő anyag vagy EK műtrágya előállítása vagy forgalmazása;
· állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala;
·  élő állat szállítást végző vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése;
· szaporítóanyag előállítása vagy tárolása;
· növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratórium üzemeltetése;
· állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása.
 
 
A felügyeleti díj bevallás határideje 2012. június 30. a bevallást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére kell teljesíteni. A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig. Az eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozásoknak a bevallási határidőig lezárt üzleti év alapján kell bevallaniuk. A díjat a NÉBIH részére az 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlára átutalással kell megfizetni. ezer forintra kerekítve. A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a 3.§.(5) bekezdése szerinti tranzakció azonosítót. A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.
A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. A díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege kizárólag annál a vállalkozásnál, amely azokat befizette.
 
Fontos megjegyezni, hogy a díj alapja nem a teljes tevékenységből származó, hanem kizárólag a fenti tevékenységekből származó árbevétel, illetve jövedelem, vagyis amelyekre az élelmiszerlánc-felügyelet kiterjed.
Azok a mezőgazdasági kistermelők, őstermelők, akiknek az e tevékenységből származó adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól.
Könnyítést tartalmaz a törvény a termelői szerveződés, vagy a tagjai által alapított vállalkozáson keresztül történő értékesítés esetére, amikor is a bevétel után számítandó felügyeleti díjat maga a termelői szerveződés vagy vállalkozás is megfizetheti akkor, ha a fizetési kötelezettséget a szerveződés vagy vállalkozásszerződésben átvállalta.
 
Egyszerűsített bevallás és százalékos díj helyetti átalánydíj vonatkozik a kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő mikro-vállalkozásokra, amelyek évi húszezer forint összegű felügyeleti díjat kötelesek fizetni. továbbá kisvállalkozásokra is, melyek évi hétszázezer forint díj mellett az egyszerűsített bevallást választhatják.
Könnyítést tartalmaz a törvény abban az esetben is, ha a felügyeleti díj összege nem éri el az ezer forintot. Ebben az esetben be kell vallani, de nem kell megfizetni a díjat.
 
A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Forrás: NÉBIH
 
Összeállította:
Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-5148
 
 

vissza