.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.Tervezett napirendek:

 
1-6. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:
 
1.) 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása
     (ea.: Magyar Ildikó)
2.) HTKT SZSZK 2012. I. negyedéves költségvetési tájékoztató
     (ea.: Csernák Lajos)
3.) Közoktatási szakszolgálati megállapodás módosítása
     (ea.: Csernák Lajos)
4.) Döntés közoktatási intézményi normatív támogatások felhasználásáról
     (ea.: Csernák Lajos)
5.) A Kiskunhalasi kistérség és tagönkormányzatainak fejlesztési elképzelései a 2014-2020 közötti Európai Uniós támogatási időszakra
     (ea.: Csernák Lajos)
6.) Egyéb
     - Halasi Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése
 
 
Meghívottak:
- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
- Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Oltyánné Kozla Erika, Jegyzői Kollégium tagja

vissza