Tervezett napirendek:

 
1-10. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:
 
1.)    2012. évi I. féléves beszámoló
        (ea.: Magyar Ildikó)
2.)    2012. évi költségvetési előirányzat módosítása
        (ea.: Magyar Ildikó)
3.)    Orvosi ügyelet közbeszerzésével kapcsolatos tájékoztató
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
4.)    Halasi Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-nek módosítása
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
5.)    Feladat átadás-átvételi megállapodások módosítása
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
6.)    Fogyatékos személyek nappali ellátása Szakmai programjának módosítása
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
7.)    A 48/2012. (06.18.) HTKT határozat módosítása
        (ea.: Csernák Lajos)
8.)    2012. évi közfoglalkoztatási program munka- és védőruházatának végleges átadása a programban résztvevő közfoglalkoztatottaknak
        (ea.: Csernák Lajos)
9.)    Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye intézményvezetői megbízás módosítása
        (ea.: dr. H-Fodor Judit)
10.)   Egyéb
 
 
Meghívottak:
- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
- Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Bozsóné Bagi Mária, Jegyzői Kollégium tagja

vissza