.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::. 
Tervezett napirendek:
 
1-12. napirendi pont: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja:
 
1.) 2012. III. negyedévi költségvetési tájékoztató
      (ea.: Magyar Ildikó)
2.) 2013. évi költségvetési koncepció
      (ea.: Magyar Ildikó)
3.) 2012. évi leltár
      (ea.: Magyar Ildikó)
4.) Döntés a 2012. évi közoktatási normatíva átadásáról
      (ea.: Csernák Lajos)
5.) Parlagfű-mentesítési közfoglalkoztatási program elszámolása
      (ea.: Csernák Lajos)
6.) Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye SZMSZ-ének módosítása
      (ea.: dr. H-Fodor Judit)
7.) Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye térítési díjának meghatározása
      (ea.: dr. H-Fodor Judit)
8.) HTKT SZSZK Harkakötönyi Szociális Intézményei működési engedélyének módosítása
      (ea.: dr. H-Fodor Judit)
9.) Döntés a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye megszüntetéséről
      (ea.: Csernák Lajos)
10.) Társulási megállapodás módosítása
       (ea.: dr. H-Fodor Judit)
11.) Egyéb
 
 
Meghívottak:
- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
- Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Ceglédi Zoltánné dr., Jegyzői Kollégium tagja
 
 

vissza