Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2024. július 25. | Ma Kristóf és Jakab napja van.

Társulás

Elérhetőség:

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

6400   Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Telefon: 77/523-153

Telefon/Fax: 77/428-288

E-mail: kisterseg@kiskunhalas.hu

Honlap: www.halasregio.hu


A társulás alapító és felügyeleti szerve:

A tagtelepülési önkormányzatok képviselő testületei.


A társulás felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Telefon: 76/513-713

Fax: 76/513-703;

E-mail: kormanyhivatal@bkmkh.hu


A társulás tisztségviselői:

Fülöp Róbert elnök

Huszta István elnökhelyettes


A társulás tagjai és székhelyük:

1. Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre u. 26.)

2. Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.)

3. Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.)

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz..)

5. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Fő u. 28.)

6. Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.)

7. TompaVáros Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.)

8. Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.)

9. Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.)


A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás deklarált célja és funkciói:

A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése.


A Társulás funkciói:

-önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése,

-államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása,

-térségfejlesztés,

-területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (pályázatok készítése, megvalósítása)  

-településfejlesztés összehangolása.


A Többcélú Társulás – Társulási Megállapodásban tervezett - feladatai:

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében külön megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):

-Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 

-Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás

-Család-és gyermekjóléti szolgáltatás, Család és gyermekjóléti központ, házi segítségnyújtás kistérségi szintű működtetése

-A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és bonyolítása

-A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése  

-Írott és elektronikus média működtetése

-Határmenti kapcsolatok szervezése. 

-Sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátása 

-Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység 


A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodás tartalmazza. 

 

A társulás szervezeti rendszere:

-Társulási Tanács  - a Társulás legfőbb döntéshozó szerve

-Bizottság – a Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése céljából létrehozva.

-Jegyzői  kollégium - a Társulási Tanács felkérésére közreműködik a döntéselőkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatában.

-Társulási Tanács - a Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, valamint a működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás székhelyének önkormányzati hivatala látja el (továbbiakban: munkaszervezet) külön megállapodás alapján. 

Hol vagyok? Társulás