HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

 

 

 

Elérhetőség:

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
6400   Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Telefon: 77/523-153

Telefon/Fax: 77/428-288

E-mail:
kisterseg@kiskunhalas.hu

Honlap: www.halasregio.hu; www.halasregio.eu

 

 

A társulás alapító és felügyeleti szerve:

 a tagtelepülési önkormányzatok képviselő testületei.

 

A társulás felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Telefon: 76/513-713
Fax: 76/513-703;
E-mail: kormanyhivatal@bkmkh.hu

 

A társulás tisztségviselői:

Fülöp Róbert elnök

Maczkó József elnökhelyettes

 

A társulás tagjai és székhelyük:

1. Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre u. 26.)
2. Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.)
3. Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.)
4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz..)
5. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 28.)
6. Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.)
7. TompaVáros Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.)
8. Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.)
9. Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.)

 


A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás deklarált célja és funkciói:

A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése.

 

A Társulás funkciói:

-     önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése,

-    államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása,

-    térségfejlesztés,

-     területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)

-     településfejlesztés összehangolása.

 


A Többcélú Társulás – Társulási Megállapodásban tervezett - feladatai:

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében külön megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):

- pedagógiai szakszolgálat működtetése
- közoktatási intézmény társulási formában történő működtetése
- nyilvános könyvtári feladatok
- hétközi és hétvégi egészségügyi ügyeleti ellátás
- szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás
- családsegítés, házi segítségnyújtás
- belső ellenőrzés ellátása
- főépítészi feladatok
- közbeszerzési eljárás közös szervezése
- kommunikációs rendszer működtetése
- környezetvédelem
- írott és elektronikus média működtetése
- állategészségügyi feladatok közös ellátása
- közigazgatási minőségügyi, önértékelési rendszer működtetése
- integrált kistérségi ügyintézés
- területfejlesztési feladatok – a kistérségi fejlesztési tanács feladatkörében
- határmenti kapcsolatok szervezése

 


A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodás tartalmazza.
 

 
 

A társulás szervezeti rendszere:

A.)Társulási Tanács  - a Társulás legfőbb döntéshozó szerve

B.)Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – a Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése céljából létrehozva.

C.)  Jegyzői  kollégium - Tanács felkérésére közreműködik a döntéselőkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatában.

D.) Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye  -a  Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és a Halasi Kistérségi Fejlesztési Tanács munkaszervezete

E.) Szociális Bizotság

 


A társulás pénzügyei:

Kötlségvetés

Zárszámadás

2015 
20142014
2013 2013
2012 2012

2011
2011 I. félévi beszámoló

 

2011

2010
2010 I. félévi beszámoló

Következő éveket terhelő fizetési kötelezettségek

 

2010

2009
2009 I. félévi beszámoló

2009

2008
2008 I. félévi beszámoló

2008

2007
2007 I. félévi beszámoló

2007

2006

2006

 


Letölhető dokumentumok

Társulási Megállapodás   

Tars_magallapod.pdf

  
Statisztikai összegzés 2015 
Közbeszerzési terv 2015 
  

Társulási Szervezeti és Működési Szabályzata

Tars_SzMSz.pdf

  
Beszámoló  a HTKT 2010. évi tevékenységérőlHTKT_beszamolo_10.doc
Beszámoló  a HTKT 2009. évi tevékenységérőlHTKT_beszamolo_09.doc

Beszámoló  a HTKT 2008. évi tevékenységéről

HTKT_beszamolo_08.doc

Beszámoló  a HTKT 2007. évi tevékenységéről 

HTKT_beszamolo_07.doc

Beszámoló  a HTKT 2006. évi tevékenységéről

HTKT_beszamolo_06.doc