Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2024. június 14. | Ma Vazul napja van.

Társulási határozatok

14/2024.(V.13.) - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

14-2024.pdf

13/2024 (V.13.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

13-2024.pdf

12/2024 (V.13.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló határozat 

12-2024.pdf

11/2024 (V.13.) - Döntés a Magyar Államkincstár által a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi kincstári ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentéstervezetről 

11_2024.pdf

10/2024 (V.13.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló nyilatkozat

10-2024.pdf

9/2024(V.13.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló nyilatkozat 

9-2024.pdf

8/2024 (II.19.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi munkaterve

8-2024.pdf

7/2024 (II.19.) - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletmódosítás véleményezése

7-2024.pdf

6/2024 (II.19.) - A V. sz. Tanyagondnoki Szolgálat alapítása 


6-2024.pdf

5/2024 (II.19.) - HTKT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének a garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló – illetményrészének megállapítása

5-2024.pdf