Tervek - programok

  

Dél-alföldi Operatív Program 2009-10 évek akcióterve 

Kisrétségi közoktatási terv 2008-2011

Kiskunhalas kistérség komplex területfejlesztési koncepciója

Kiskunhalas kistérség komplex területfejlesztési stratégiája

A HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

  

 Projektek 

 

NAGYPROJEKTEK
Ssz. Tevékenység  A tevékenység tartalmának
ismertetése
Megvalósít. felelős szervezet Megval.
helye
Megval. idő.
Forrás(millió Ft)
saját tám. össz.
  53. sz. főút kiskunhalasi elkerülő útja Az 53-as főút Kiskunhalas északi belterületi határától kb. 3 km-re történő leágazásával nagy részben meglévő utak területén, kisebb részben kisajátítandó mezőgazdasági területeken 3 felüljáró műtárgy építésével, az összesen kb. 8 km hosszban létesülő elkerülő út a város déli határánál visszaköt az 53-as főút és az ún. Jánoshalmi út csomópontjába. Magyar Állam térség 2007-
2013
0 0   0  
  M9-es gyorsforgalmi út megépítése M9-es gyorsforgalmi út építése Magyar Állam térség 2007-
2013
0 0   0  
  53. sz. főút felújítása Min. tervezési szinten előkészíteni az 53-as sz. főutat az M9-es út "fogadására" és csatlakozási lehetőség a szabadkai elkerülő úthoz Magyar Állam térség 2007-
2013
0 0   0  
  Szakképzési centrum Kiskunhalasi központtal (Garbai) szakképzési centrum léterhozása (kiskunhalasi, kalocsai, kiskőrösi iskolák integrációja) Konzorcium  térség 2007- 0 0   0  
  A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja A Projekt keretében a Régió összes településén megoldódik az egészséges ivóvíz szolgáltatása.(kivétel: Pirtó) Konzorcium  térség 2008-
2011
22000 88000   110000  
  Térségek közötti elérhetőség javítása Kiskunhalas - Kiskunmajsa - Kiskunfélegyháza összekötő út korszerűsítése (M5-ös megközelítése) Magyar Állam térség 2007-
2013
0 0   0  
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 25/2006. (09. 27.) sz.
határozatával elfogadott   KISTÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI PROJEKTEK RANGSORA
1. Városközpont rehabilitáció Az 1905-1906 években épült Városháza tetőzetének, homlokzatának, nyílászáróinak felújítása, a környezetében lévő terek, különösen a Bethlen Gábor tér rekonstrukciója, továbbá a Szilády Áron utca – Szász Károly utca csatlakozásának korszerűsítése, körforgalmi csomópont építésével.  varoskozpont projekt Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2006-
2008
600 2400 3,000  
    Tompa térburkolat készítés, új közvilágítás, parkosítás, központi parkban a faállomány felújítása, kiöregedett fák kivágása, utcabútorok kihelyezése, köztári műalkotások, szobrok, szökőkút építése. Épületek utcai homlokzatának felújítása, arculatok egységesítése, kerítések felújítása. Tompa Város Önk. Tompa 2008-
2012
24 96 120
2. Dong-ér völgyi térségi tehermentesítő út építése Kiskunhalason Északon az 53-as számú főút csomópontjából induló délen az 53-as számú főútra csatlakozó összesen 4,3 km hosszú térségi tehermentesítő út, amelynek I. szakasza 2006-ban készült el. dongervolgyiut   Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2008-
2010
246 984 1,230  
3. Kiskunhalas csapadékcsatorna hálózat fejlesztése, felújítása Az elkészített tanulmányterv szerint egyes főgyűjtő- és gyűjtővezetékek cseréje valamint a hiányzó hálózat kiépítése szükséges, mintegy 40 km hosszúságúban. Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2008-
2010
200 800 1,000  
4. Belterületi utak szilárd burkolatának építése, felújítása Kiskunhalas belterületi úthálózatából több mint 30 km hosszú burkolatlan út van. A tervezett szennyvízcsatorna hálózat bővítéssel összhangban fontos gyűjtőutak felújítását is el kell végezni. Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2007-
2013
140 560 700  
    7 km hosszú belterületi útfelújítás Balotaszállás Község Önk. Balotaszállás 2007-
2010
17 68 85  
    5000 fm belterületi közút felújítása. Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2009-
2010
30 120 150  
    Kelebia belterületi utcáinak kátyúzása és padkázása Kelebia Község Önk. Kelebia 2006-
2007
5 20 25  
    Kisszállás község belterületén szilárd útburkolat lefektetése, felújítása. Kisszállás Község Önk. Kisszállás 2006-
2010
44 176 220  
    Kunfehértó belterületi úthálózat fejlesztéseként 600 fm hosszúságban, az elmaradt utcák kiépítése.  Kunfehértó Község Önk. Kunfehértó 2006-
2010
10 40 50  
    A Kiffer utca, Rákóczi utca burkolatfelújítása, Táncsics és Petőfi utca továbbépítése Pirtó Község Önk. Pirtó 2007-
2008
38 152 190  
    6000 m2 belterületi útfelújítás Tompa Város Önk. Tompa 2007-
2008
4 16 20  
5. Kistérségi jelentőségű kerékpárút Pirtó - Kiskunhalas - Kunfehértó településeket összekötő kerékpárút  kerekparut Halasi Többc. Kistérségi Tár. kistérség 2006-
2010
104 417 521  
    Soltvadkert(Selymes)-Pirtó kerékpárút kialakítása Pirtó Község Önk. kistérség 2007-
2009
14 56 70  
    5312 számú út melletti kerékpárút építése Balotaszállás Község Önk. Balotaszállás 2007-
2013
9,4 37,6 47  
    5501 számú út melletti kerékpárút építése Kelebia Község Önk. Kelebia 2007-
2009
10 40 50  
    Belterületi kerékpárút építése Kunfehértó Község Önk. Kunfehértó 2007-
2008
5 20 25  
6. Szennyvízkezelés, szennyvízhálózat építése Szennyvíztisztító és belterületi szennyvízhálózat építése Balotaszállás Község Önk. Balotaszállás  2006-
2009
50 200 250  
    Szennyvíztisztító és belterületi szennyvízhálózat építése Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny  2007-
2008
24 96 120  
    Szennyvíztisztító és belterületi szennyvízhálózat építése Pirtó Község Önk. Pirtó 2010-
2011
24 96 120  
    Szennyvíztisztító és belterületi szennyvízhálózat építése Zsana Község Önk. Zsana 2008 12 48 60  
7. Oktatási intézmények felújítása, bővítése Farkas László Ált. Isk. tantermek számának növelése (4 db), épület és tornacsarnok felújítása, korszerűsítése Kelebia Község Önk. Kelebia 2006-
2008
20 80 100
    Napközi otthonos óvoda 500 fm kerítés építése. /kész eng. tervek Kelebia Község Önk. Kelebia   2 10 12
    Oktatási intézmények felújítása, akadálymentesítése   Kiskunhalas   42 168 210
    A védettség alatt álló kastély épületben működtetett általános iskola komplett felújítása, akadálymentesítése Kisszállás Község Önk. Kisszállás 2006-
2010
180 720 900
    Iskola, óvoda felújítása, korszerűsítése Kunfehértó Község Önk. Kunfehértó 2008-
2010
40 160 200
    Óvoda bővítés /foglalkoztató bölcsödések részére Tompa Város Önk. Tompa 2008-
2011
15 60 75
    Iskola épületei akadálymentesítése / rámpák, személyfelvonó, lépcsőjárók /, vizesblokkok felújítása, átépítése, akadálymentessé tétele. Tompa Város Önk. Tompa 2007-
2008
6 24 30
8. Szociális ellátás fejlesztése Szociális otthon és idősek klubja bővítése, gépjármű csere. Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2008-
2010
22 88 110
  Idősek lakóotthona 6-8 lakásos garzon időskorúaknak Tompa Város Önk. Tompa 2007-
2009
10 40 50
  Szociális ellátás fejlesztése Kistérségi szintű szociális intézményrendszer kialakítása (int. funkció váltás, jelzőrendszeres seg.nyújt., speciális ellátás-demens betegek) Halasi Többc. Kistérségi Tár. kistérség 2007- 4 16 20
  Idősek Napközi Otthona felújítása, akadályment. Épület belső felújításával egyidejűleg akadálymentesítés, vizesblokkok felújítása. Tompa Város Önk. Tompa 2007-
2008
3 12 15
  Csipke Egészségpark kialakítása

A kiskunhalasi termálfürdő mellett fekvő területen a termálvízhez kapcsolódó rehabilitációs központ, gyógyszálló, nyugdíjasház felépítése, párhuzamosan a termál-, és strandfürdő korszerűsítése. A beruházás célja a fürdőszolgáltatás mennyiségi és minőségi kínálatának, színvonalának bővítése, a kapcsolódó sport-, szabadidő-, valamint beépítésre alkalmas területek teljes átfogó fejlesztése. 

egeszsegpark

Termál Projektház Halas Kft. Kiskunhalas 2005-
2015
800 3,200 4,000  
  Lakóotthonok kialakítása Állami gondozottak részére 3-4 db lakóotthon kialakítása. Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2008-
2009
16 64 80
9. Lovas turisztikai fejlesztés Kiskunhalason A lovaspálya mellett fedett lelátók építése, istállók korszerűsítése, parkolók kiépítése / bővítése, előadótermek építése, szociális kiszolgáló épület bővítése, vendéglátó létesítmények bővítése  Alapítandó projekttárs. & Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2008-
2009
200 800 1,000  
  „Lóvilág” – komplex turisztikai fejlesztés Túraútvonalak, melegkonyhás vendéglők, lóverseny pálya építése, kialakítása. Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2009-
2013
40 160 200
  Harka-tó természeti értékeinek bemutatása Harka-tó körüli, a természeti értékeket bemutató 6 km kerékpárút és 2 db madár megfigyelő torony építése, kiadványok, táblák  Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2006-
2008
5 21 26  
  Szabadidősport és sportturizmus fejlesztése a délvidéken Kelebiai szabadidőközpont és sportkomp-lexum létrehozása:- sportcsarnok építése
- teniszpályák építése / kész eng. tervek
- művelődési Ház felúj. / kész eng. tervek
- sportpálya korszerűsítése
- szálláshelyek létrehozása
- edzőpálya kiépítése  
Kelebia Község Önk. Kelebia 2007-
2010
140 560 700  
  Fedett fürdő létesítése az üdülőterületen Fedett fürdő építése - önkormányzati tulajdonú ingatlanon magánberuházó Kfehértó Község Önk. & befektető Kunfehértó  2008-
2009
60 240 300  
  Szálláshely - üdülő felújítás A Kunfehértó üdülőterületen található a 900 férőhelyes kemping és a 60 férőhelyes sporttábor felújítása.  Kunfehértó Község Önk. Kunfehértó 2007-
2008
20 80 100  
  Szabadidő park  Horgásztó, lovaspálya kialakítása a szabadidő színvonalas eltöltéséhez Zsana Község Önk. Zsana 2007. 4 16 20
  Sportpálya rekonstrukció 200 m2 lelátóépítés és szociális blokk építés Zsana Község Önk. Zsana 2007. 10 38 48
10. Tanyák infrastruktúra ellátottságának fejlesztése  Tanyák energiaellátása, közösségi terek és utak - Homokháti komplex program része /nem szerepel külön programként, megbontják (elektromos hálózat kiépítés nem szerepel egyik op-ban sem) Halasi Többc. Kistérségi Tár. kistérség 2007-
2015
3250 12,200 15,250  
    Mindösszesen         6,499     25,200     31,499   
TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (DAOP)
  Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése Balotaszállás Község Önk. Balotaszállás 2007-
2009
2 10 12
  Tanyavillamosítás Tanyasi infrastruktúra keretein belül 20 km elektromos hálózat felújítása.  Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2010 40 160 200
  Járda és parkolóépítés Járda építések, felújítások, valamint kb. összesen 150 autó parkolására alkalmas parkolók kialakítása a fontosabb közösségi színterek vonzáskörzetében./ kész eng.tervek Kelebia Község Önkormányzata Kelebia 2007-
2012
24 96 120  
  Kelebiai parkfelújítási program Teljes parkfelújítás./ kész eng.tervek Kelebia Község Önk. Kelebia   6 24 30
  Utcanévtábla-információs tábla – rendszer kiépítése Új utcanév táblák kihelyezése esztétikus állványzatra;Információs táblák (térkép, közüzemek, vállalkozók stb) kihelyezése Kelebia Község Önk. Kelebia   3 12 15
  Fedett buszvárók építése kelebián az 5501-es közút mentén Fedett tájbaillő buszvárók építése. / kész eng.tervek Kelebia Község Önk. Kelebia   1 6 7
  Térségek közötti elérhetőség javítása A főutakat (55-ös és 53-as) összekötő 5501-es út felújítása. Kelebia Község Önk. Kelebia 2007-
2009
100 400 500  
  A volt Határőr laktanya szociális és rekreációs célú hasznosítása A Határőr laktanya átalakítása és szociális célú hasznosítása (2006-ban került önkormányzati tulajdonba), valamint az ingatlan mellett lévő 1500 m mélyen húzódó, 70-80 C-os termálvíz hasznosítása Kelebia Község Önk. Kelebia 2007-
2009
80 320 400
  Tanyavillamosítás Magánkézbe került transzformátorok és a hozzájuk kapcsolódó hálózatok felújítása. / tanulmányterv Kelebia Község Önk. Kelebia   24 96 120
  Kelebia záporvíztározó tó kiépítése A szennyvíztisztító telep, a hulladékudvar és a rekultivált szeméttelep környezetében megépülő záporvíztározó tó / kész eng.tervek Kelebia Község Önk. Kelebia 2006-
2009
160 640 800  
  Belvízelvezető árokrendszer felújítása és kiépítése kb. 30 km-es szakaszon útárok felújítás és kiépítés. Kelebia Község Önk. Kelebia 2007- 10 40 50  
  Térségek közlekedési elérhetőségének javítása Kistérségi közlekedés feltételeinek fejlesztése (buszpályaudvar áthelyezése) Kiskunhalas Város Önk. & Volán Kiskunhalas  2007-
2013
30 120 150  
  Zöldterület rehabilitáció. A parkok funkciójuk szerint történő kezelése. Kisszállás Község Önk. Kisszállás 2006-
2010
6 24 30
  Kihasználatlan üzemépületek felújítása, hasznosítása, munkahelyteremtés A jelenleg hasznosítatlan ingatlanok állaga napról- napra romlik. Ezekből munkahelyteremtő és egyéb, több személyt foglalkoztató vállalkozások telephelyének kialakítása. Kisszállás Község Önk. Kisszállás 2008-
2010
40 160 200
  Helyben foglalkoztatást nyújtó vonzó vállalkozási övezet kialakítása Kisszálláson Jelenleg az önkormányzat üzemépületeket bérel, ahol külső cég bevonásával 35 fő rehabilitációs foglalkoztatását végzi. Az üzemépületek megvásárlása. Kisszállás Község Önk. Kisszállás 2006-
2008
9 38 47
  Szabadidőpark kialakítása A már meglévő, de felújításra váró zöld övezet az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása, valamint Szabadidő park létrehozása. Kisszállás Község Önk. Kisszállás 2006-
2008
6 24 30
  Közösségi Ház építése Új különböző tevékenységek végzésére alkalmas, jó beosztású közösségi ház építése. (ingatlan van) Kunfehértó Község Önk. Kunfehértó 2011-
2012
60 240 300
  Iparterület kialakítása Az új ipari területet a község belterületi részétől észak, észak-keleti irányban, a Budapest-Kelebia vasútvonal és az 53. számú másodrendű főút közötti, kb. 20 hektáros területen kell kialakítani. Pirtó Község Önk. Pirtó 2009-
2013
6 24 30  
  Önkormányzati intézmények felújítása, bővítése. A községi Faluház (Művelődési Ház) és Könyvtár teljes körű felújítása, melynek keretében kialakításra kerül az önkormányzati NET-ház. Pirtó Község Önk. Pirtó 2008-
2012
60 240 300
  Autóbuszközlekedés fejlesztése Központi buszváró felújítása, akadálymentesítése, WC csoport kialakítás, büfé létesítése, valamint a közigazgatás területén lévő feltételes  megállóhelyekhez várók építése 12 db. Tompa Város Önk. Tompa 2007-
2010
7 29 36
  Megvalósíthatósági tanulmányterv készítés Melegvizes kutak hasznosítására megvalósthatósági tanulmányterv készítés Tompa Város Önk. Tompa 2007-
2008
2 6 8
  Művelődési Ház torony lefedés Műv.Ház utcai homlokzatánál lévő torony lededése rézlemezzel Tompa Város Önk. Tompa 2007-
2008
1 3 4
  Járda felújítás 3000 m2 járda felújítás Tompa Város Önk. Tompa 2008 1 5 6  
  Ipari övezet Meglévő trafóállomás kapacitás bővítés Zsana Község Önk. Zsana 2007. 1 6 7
  Tanyavillamosítás 56 zártkert és 5 lakott tanya ingatlanban az elektromos áram bevezetéséhez a feltételek megteremtése, egy trafó állomás kiépítése. Zsana Község Önk. Zsana 2007. 5 20 25
  Művelődési Ház felújítás – Teleház kialakítás Művelődési házban 8 db számítógéppel ellátott teleház kialakítása. Zsana Község Önk. Zsana 2007. 0 2 2
  Művelődési Ház felújítás Művelődési ház átalakítása ( konditerem, házasságkötő terem) a közösségmegtartó erejének fokozása Zsana Község Önk. Zsana 2007. 8 32 40
  Virtuális Kiskunhalas és térsége program E-közigazgatás a kistérségi kommunikációs program folytatása, digitális televíziós műsorszórás műszaki feltételeinek Halasi Többc. Kistérségi Tár. kistérség 2007-
2009 
14 56 70  
  Magasan kvalifikált kutatók foglalkoztatása a kistérségben Az alapítvány magasan képzett fiatal kutatókat, phd-hallgatókat foglalkoztatna, akik a köz érdekében szükséges társadalmi, gazdasági, szociológiai és egyéb igényelt kutatásokat bonyolítanának le.  Civilek a Jövőért Alapítvány térség 2007-
2008
6 24 30
  Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek felmérése a kistérségben Tanulmány kész. az alternatív jövedelemsz. lehetőségekről a kistérségben, szakmai előadások, konferenciák szervezése, tartása, bemutató gazdaságok kialak. Halasi Többc. Kistérségi Tár. kistérség 2007- 1 2 3
  Térségek közötti elérhetőség javítása Kiskunhalas - Kiskunmajsa - Kiskunfélegyháza összekötő út korszerűsítése (M5-ös megközelítése) Magyar Állam térség 2007-
2013
0 0 0  
  Térségi vízkészlet gazdálkodás Feltételek fejlesztése, tisztított szennyvíz hasznosítása Halasi Többc. Kistérségi Tár. kistérség 2007- 600 2400 3,000  
  Város és térségi kulturális, ifjúsági és képző centrum kialak. A szabadidő színvonalas eltöltéséhez helyszínt biztosító, a várost és térségét kiszolgáló korszerű kulturális létesítménnyel építése. Kiskunhalas Város Önk. kistérség 2007-
2013
340 5258 1,700  
    ÖSSZESEN         1,653     10,517     12,170   
  TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (AVOP)
  Tevékenység  A tevékenység tartalmának ismertetése Megvalósít. felelős szervezet Megval. helye Megval. időszak Forrásigény (millió Ft)
  Nádgazdaság kialakítása A Harka-tó gazdasági hasznosítása, a nádgazdálkodás megalapozása. Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2007-
2008
20 80   100  
  Bio-erőmű komplexum létesítése Apríték tüzelésű biomassza erőmű, bio-etanol üzem, biogáz üzem, olajos magpréselő üzem kialakítása Perneky Mérnöki Iroda Kft.és Kkhalas Város Önk. Kiskunhalas 2007-
2008
1500 6,000   7,500  
  Vásártér kiépítése és piactér felújítása A meglévő és működő vásártér fejlesztése, átalakítása és bővítése, mely kiterjed az infrastruktura hálózatok kiépítésére, egy fedett csarnok és parkolók építésére. A helyi piac felújítása, korszerűsítése. Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2011-
2013
8 32   40  
  Helyi piaccsarnok építése Meglévő működő piac bővtésére fedett csarnok, szociális létesítmény, kiszolgáló egység építése Balotaszállás Község Önk. Balotaszállás 2007-
2008
5 18   23  
  Fedett piactér építése Kelebián a jelenlegi piactér helyén épülne a fedett piaccsarnok, amelyben helyet kapna a helyi tejcsarnok is. Az épület kb. 500 m2 alapterületű objektum, amelyben üzlethelységek és árusítóhelyeket alakítanának ki. /kész eng.tervek  Kelebia Község Önk. Kelebia 2006-
2008
10 40   50  
  Lokális piac kiépítése A Halas-Coop tulajdonában levő régi felvásárló telep megvásárlásával Zsana Község Önkormányzata helyi lokális piac kiépítését tervezi ebben az épületben Zsana Község Önk. Zsana 2007 6 24   30  
  Juhvágóhíd létesítése Meglévő sertés, szarvasmarha vágóhíd átalakítása Magánberuh. Kisszállás 2007-
2013
20 80   100  
  Méztöltő üzem kialakítása Harkakötönyben meglévő épület átalakítása, technológiai berendezések, eszközök beszerzése Magánberuh./ szövetkezet kistérség 2007-
2010
6 24   30  
  Piaci pozíció erősítése Zöldség-gyümölcs termelés, feldolgozás, értékesítés a kistérségben mg-i termelők, Szerencse Mihály kistérség 2007 8 32   40  
  Kelebia-Ásotthalom összekötőút felújítása Az út szélesítése, padkázása és a kátyúk megszüntetése. Kelebia Község Önkormányzata Kelebia 2009-
2011
50 200   250  
  Kunfehértó – Kisszállás összekötő út építése Kisszállás szomszédos településekkel történő szilárd burkolatú úttal történő összekötése.  Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
30 120   150  
  Tompa – Kisszállás összekötő út építése Kisszállás egyéb településekkel történő szilárd burkolatú úttal történő összekötése.  Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
22 88   110  
  Kunfehértó – Kisszállás összekötő út építése Tervezett beruházás Kisszállás-Kunfehértó külterületén 10 km. hosszú, 6m széles útszakasz kiépítését foglalja magába - mezőgazdasági út Kunfehértó Község Önkormányzata Kunfehértó 2010-
2011
50 200   250  
  Kelebia – Tompa összekötő út építése Kelebiát Tompa Várossal összekötő út megépítése. Tompa Község Önkormányzata Tompa 2008-
2009
44 176   220  
  Zsana – Balotaszállás összekötő út építése Zsana-Balota községeket összekötő 15 dűlőút, mintegy 15 km hosszú földút szilárd burkolattal történő ellátása. Zsana Község Önkormányzata Zsana 2007-
2013
100 400   500  
  Zsana – Pusztamérges összekötő út építése Zsana-Pusztamérges önkormányzatai a két falut összekötő 8,2 km-es útszakasz szilárd burkolattal való ellátása. Zsana Önkormányzatát 5,2 km-es szakasz megépítése érinti. Zsana Község Önkormányzata Zsana 2006 76 304   380  
  Külterületi útépítés Külterületi ipari, mezőgazdasági, üzemi útépítés Balotaszállás Község Önk. Balotaszállás 2007-
2010
21 84   105  
  Külterületi útépítések Tanyasi infrastruktúra fejlesztése 20 km hosszágú portalanított út megépítésével. Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2009-
2010
50 200   250  
  Külterületi útépítések Kelebián Kossuth u. északi része, József u. északi része, Dózsa Gy. u. északi része, Ady E. u. déli része, Deák F. u. déli része, Vince köz /kész eng. tervek Kelebia Község Önkormányzata Kelebia 2006-
2010
24 96   120  
  Mezőgazdasági összekötő utak pormentessé tétele Közel 13 km út építése Kelebia Község Önkormányzata Kelebia 2006-
2008
56 224   280  
  Szilárd burkolatú út építése Mezőgazdasági földterületeket megközelítő jelentősebb földutak szilárd útburkolattal történő ellátása Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2005-
2006
30 120   150  
  Kisszállás-Újfalu bekötőút építése Kisszállás-Újfalu településrészt az 55.-sz főúttal összekötő 1 km-es útszakasz szilárd burkolattal való ellátása,  Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
7 28   35  
  Külterületi útfejlesztések Tanyai összekötő utak helyreállítása, és fasor pótlása. Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
10 40   50  
  Külterületi utak mentén védőfásítás Külterületi utak mentén védőfasor telepítése.A fák közé bokrokat telepítnénk. Tompa Község Önkormányzata Tompa 2008-
2010
12 48   60  
  Mezőgazdasági útépítések Külterületi mezőgazdasági területek megközelítését biztosító utak megépítése.  Tompa Város Önkormányzata Tompa 2007-
2013
32 128   160  
  Ipari övezet Bekötő út szilárd burkolattal történő ellátása Zsana Község Önkormányzata Zsana 2007. 2 8   10  
  Tájház kialakítása  Olyan tájház kialakítása amelyben mesterség bemutató műhely, kézműves mesterség és egyéb szakmai kompetenciák képzése is folyhat.  Művelődési Ház és Könyvtár, Tompa Tompa 2006-
2008
4 16   20
  Faluközpont felújítása Olyan falumúzeum létrehozása, amelyben a község megalakulása óta fennmaradt írásos emlékek, fényképek, régebbi korban alkalmazott eszközök, használati tárgyak is helyez kapnának. Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2008
6 24   30
  Köztéri játszóterek építése Kelebián Területi igényeknek megfelelő játszótér építések. Kelebia Község Önkormányzata Kelebia   5 20   25
  Játszótér építés Vásártéren és a központi parkban Tompa Város Önkormányzata Tompa 2007-
2009
2 8   10
  Külterületi utak mentén végőfásítás Teljes külterületi földút-hálózat felújítása, karbantartása. Pirtó Község Önk. Pirtó 2008 0,2 1   1
  Geothermális Eneriga hasznosítása CH meddő, geothermális hasznosításra alkalmas kútpárok kialakítása, vízvisszasajtolással GEOFLÓRA KHT. Balotaszállás 2008-
2015
100 400   500
  Termálvíz hasznosítás Termálvíz hasznosítása (8 db mélyfúrású kút) intézmények fűtésére, kertészetek részére Kelebia Község Önkormányzata Kelebia 2007-
2013
120 480   600
  Termálvíz hasznosítás Termálvíz hasznosítás fürdőzési, mezőgazdasági valamint épületek fűtési céljaira Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2007-
2010
200 800   1000
  Megújuló energia-források A termálvíz és törköly energetikai célú hasznosítása Kunfehértó Község Önk. Kunfehértó 2009-
2011
30 120   150
  Tanyaközpontok kialakítása - Homokhátsági komplex pr. része A jelentős létszámú tanyasi lakosság részére az elvándorlást megelőzendő tanyaközpontokat alakítunk ki. Útépítéssel, úthálózat fejlesztéssel. Kisszállás község Önkormányzat Kisszállás 2007-
2013
0 0   0
  Önkormányzat és intézményeinek felújítása, bővítése, akadálymentesítése. A közoktatási intézmény, a Faluház a könyvtárral, az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal teljes körű felújítása, illetve a meglévő óvoda bővítése a várt létszámnövekedés függvényében. Szükséges a hivatal épületének korszerű vizes blokkal történő bővítése. Harkakötöny Község Önkormányzata Harkakötöny 2006-
2012
36 144   180
  Polgármesteri Hivatal felújítás, bővítés Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése, WC csoport átépítés, padlóburkolatok készítése, fűtési rendszer korszerűsítése, informatikai hálózat kiépítése. Tompa Város Önkormányzata Tompa 2008-
2010
24 96   120
  A kelebiai Polgármesteri Hivatal átalakítása és felújítása A polgármesteri hivatal teljes felújítása. / kész eng. tervek Kelebia Község Önkormányzata Kelebia   9 36   45
  PM. Hivatal felújítása, bővítése, akadályment. Az önkormányzati épület tetőcseréje, nyílászáró csere, valamint irattári raktárrésszel történő bővítés. Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2008
3 12   15
  Önkormányzati konyha rekonstrukciója A települési önkormányzat által üzemeltett intézményi konyha átalakítása étkezővé és raktárépületté, valamint az épület bővítése egy főzőkonyha résszel. Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
6 24   30
  Önkormányzati intézmények teljes körű akadályment. Középületek teljes körű akadálymentesítése, melynek keretében a nyílászárók cseréje, a küszöbök kiváltása, a rámpák kialakítása történik. Pirtó Község Önkormányzata Pirtó 2007-
2009
1,3 5   6,3
  Felújítások Ravatalozó felújítása Pirtó Község Önk. Pirtó 2007 0,4 2   2,4
  Bárómajori temetőben  ravatalozó építés Bárómajori temetőben ravatalozó építés, vízhálózat kiépítése, útburkolat készítés Tompa Város Önkormányzata Tompa 2007-
2010
2,6 10   13
  Közvilágítás bővítés Temetőhöz vezető út mentén a közvilágítás kiépítése Zsana Község Önkormányzata Zsana 2006. 0,5 2   2,5
    Ö S S Z E S E N       2748,6 10,994   13,243  
  TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (AVOP LEADER)
  Kőrös-éri ökorehabilitációs program A Kőrös-éri ökorehabilitációs program legfontosabb célja az, hogy a kistérségben és a mikrótérségben feltárja és bemutassa azokat a természeti értékeket, amelyek jellemzőek a tájra.  Kelebia és Kunfehértó Község Önk. kistérség 2006-
2010
12 48   60  
  TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (GOP)
  Önkormányzat informatikai fejlesztése számítógéppark modernizálása, digitális fényképező-kamera beszerzés  Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
2 8   10
  TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (HUMÁN)
  Romaprogram Roma felzárkóztatási program infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2007-
2013
200 800   1,000  
  Kórház rekonstrukció Semmelweis Kórház 2 évvel ezelőtt indult rekonstrukciójának (sűrgősségi oszt. kialakítása) folytatása és befejezése. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. Kiskunhalas 2007-
2010
600 2,400   3,000  
  Szociális bérlakások felújítása, újak építése Szociális és bérlakás állományának növelése, a meglévők felújításával, illetve egyéb ingatlanok fejlesztésével. Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
10 40   50
    Ö S S Z E S E N       810 3 ,240   4,050
  TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (INTERREG)
  Határmenti kapcsolatok  Térségi intézmények, közösségek közötti együttműködés erősítése kultúra, sport, társadalom és intézményfejlesztés területén;Kiemelten kezelendő a turisztikai és logisztikai kapcsolatok.A határmenti területek térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erősítése; Együttműködés a környezetvédelem területén;Piaci integrációt erősítő kezdeményezések segítése; Halasi Többcélú Kistérségi Társulás kistérség 2006-
2013
10 40   50  
  A határon túli magyar szervezetek részére informatikai oktatás  A határon túli településeken számítástechnikai és egyéb személyes kompetenciákat fejlesztő képzések, tréningek tartása. Civilek a Jövőért Alapítvány térség 2007- 6 24   30
    Ö S S Z E S E N       16 64   80
  TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (KEOP)
  Alternatív energiahasznosítás, termelés Megújuló energia központ - Biodízel, biomassza, bioetanol üzem, biogáz telep és agrár-ipari logisztikai szolgáltató központ létesítése a kiskunhalasi szegedi úti laktanyák területén BÁCS GAZDA SZÖVETKEZET Kiskunhalas 2007-
2013
8000 32,000   40,000  
  Közcélú kondenzációs erőmű létesítése Szalmatüzelésű erőmű; 300.000 ezer tonna mg-i melléktermék elégetése évente-49.9 megawatt villanyáram termelése Zsana Erőmű Kft. Zsana 2006-
2008
6400 25,600   32,000  
  Önkormányzatok és intézményeinek energetikai szempontú korszerűsítése A kistérség tagönkormányzatainál és intézményeinél az energia-felhasználás struktúrájának átalakítása.  Halasi Többcélú Kistérségi Társ. kistérség 2006-
2013
20 80   100  
  A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja A Projekt keretében a Régió összes településén megoldódik az egészséges ivóvíz szolgáltatása.(kivétel: Pirtó) Konzorcium  térség 2008-
2011
22000 88,000   110,000  
  Vízhálózat rekonstrukció Meglévő elavult vízhálózat cseréje Balotaszállás Község Önk. Balotaszállás 2007-
2013
10 40   50  
  Ivóvízminőség javítás – arzén-mentesítés Külterületi tanyák egészséges ivóvízzel történő ellátása. Harkakötöny Község Önk. Harkakötöny 2007-
2014
16 64   80  
  Ivóvíztisztító beruházás Térszíni tározó medence és nyomásfokozó szivattyútelep létesítése, vízkezelő létesítése. Kunfehértó Község Önk. Kunfehértó 2007-
2009
40 160   200  
  Vízhálózat rekonstrukció a szennyvízcsatornázás következő ütemével párhuzamosan Meglévő NA 80-as AC. vezeték cseréje NA 80 KM-PVC hálózat építése, meglévő egyedi bekötések cseréje, kapubejárók felbontása, visszaállítása, altalaj tűzcsapok földfelettire cserélése Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2005-
2007
9 36   45  
  Külterületi lakott helyek ivóvízellátása Biztonságos, kedvező beruházási igényű és üzemeltetésű alternatíva a várost körülölelő 45 km hosszú ivóvíz körvezeték megépítése.  Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2007-
2009
132 528   660  
  Új vízmű-kút kiépítése Új kút üzembe állítása a községi vízműnél, ammónia-mentesítő berendezés üzembe állítása. Pirtó Község Önkormányzata Pirtó 2012 2,4 10   12  
  Vízhálózat rekonstrukció, víztisztító építés Meglévő NA 80-as AC. Vezeték kiásása, felbontása, új NA 80 KM-PVC hálózat építése, meglévő egyedi bekötések cseréje, kapubejárók felbontása, visszaállítása, altalaj tűzcsapok földfelettire cserélése Tompa Város Önkormányzata Tompa 2005-
2007
3 12   15  
  Kelebia község szennyvíz-beruházási programja. Községi szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek megépítése / kész eng.tervek Kelebia Község Önkormányzata Kelebia 2006-
2009
240 960   1,200  
  Kiskunhalas Város szennyvíz program II. Ütem Kiskunhalas város területén elsőszámú feladat a jelenlegi alacsony kapacitású, elavult technológiájú szennyvíztisztító telep korszerűsítése.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas 2007-
2010
1280 5,120   6,400  
  Szennyvízhálózat kiépítése A község belterületén (kb.:850-900 lakás) nyomott rendszerű szennyvíz hálózat kiépítése valamint ehhez tartozó szennyvíztisztító és víztisztító telep építése. Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2006-
2010
200 800   1,000  
  Szennyvízcsatorna és tisztító kiépítése, Kunfehértó Kényszeráramlású csatorna rendszer megvalósítása és sz. tisztító építése Kunfehértó Község Önkormányzata Kunfehértó 2006-
2007
140 560   700  
  Szennyvízcsatorna és tisztító építés Csatornahálózat bővítése és lakóházaknál a házi bekötések kivitelezése.Szennyvíztisztító telep építése Tompa Város Önkormányzata Tompa 2008-
2010
340 1,360   1,700  
  Állati hulladék begyűjtő, átrakó telep létesítése  Állati hulladék begyűjtő, átrakó telep létrehozása, a kistérség területén található dögkutak és dögtemetők rekultivációja. Halasi Többcélú Kistérségi Társ. kistérség 2006-
2009
12 48   60  
  Hulladéklerakó rekultivációja Kiskunhalas, Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációja Kiskunhalas Város Önk. Kiskunhalas 2006-
2008
36 144   180  
  Kistérségi Erdei Iskola létrehozása Kelebián Kelebián lévő önkormányzati ingatlan felújítása, bővítése, oktatóprogram kidolgozása és az üzemeltetés beindítása a környezettudatos nevelés érdekében, kistérségi szinten. Halasi Többcélú Kistérségi Társ. & Kelebia Község Önk. Kelebia 2006-
2009
10 40   50
  Kiskunhalas Város Önkormányzata intézményei energiaellátásának korszerűsítése Az önkormányzati intézmények hőenergia-költségeinek csökkentése napkollektorok telepítésével. Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas - 3 12   15  
            38893,4 155,574   194,467  
  TOVÁBBI, RANGSOROLÁS NÉLKÜLI PROGRAMOK  (KÖZOP)
  Logisztikai központ létesítése a Tompa-Kelebia-Kisszállás mikro térségben Új logisztikai központok létesítése a tompai közúti és kelebiai vasúti határátkelőhelyeken. Tompán Ro-La felrakó létesítése, vasúti összeköttetés a két központ között Kelebia és Tompa Községek Önk. Tompa és Kelebia 2007-
2013
2000 8,000   10,000  

 

 

 

 

Térségek közötti elérhetőség javítása M9-es gyorsforgalmi út 54. és 53. sz. főutak közötti szakasza Magyar Állam térség 2007-
2013
0 0   0  
  Vasútvonal Budapest-Kelebia vasútvonal rekonstrukciója Magyar Állam térség 2007-
2013
0 0   0  
                 
  EGYÉB
  LEADER, a sikeres vidék útja A kiskunok vidékének fenntartható fejlesztése, a belső feltételek megteremtésével és a külső feltételek hasznosításával
STRATÉGIAI VÁZLAT letöltése
térség térség 2007-
2013
0 0 0